מתמחה חסוי's picture
מתמחה חסוי

תשובות

מעבר לכל התשובות שנרשמו כאן חייבת להוסיף גם את היחס לבוגרי שנת ההשלמה בפסיכולוגיה חינוכית
נבנתה תוכנית שכוללת את כל קורסי הליבה (למעט התפתחותית).
עם זאת, עדיין מחייבים אותי לקחת שוב את אותם הקורסים. קרי יסודות הטיפול.
הקורס הוא אותו קורס, לראיה אף אחד לא מצליח לנמק למה מחייבים אותי לקחת את אותו הקורס.

מעבר לזה ששילמתי 12500 לשנת השלמה שמסתבר שאינה מכסה דבר מלבד היותה כרטיס כניסה

25.7.19
184
0
0
הצבע\י לתשובה