הגר מדר's picture
הגר מדר
פסיכולוגית קלינית

תשובות

אתן את תשובתי בהתייחס לשלב בו אני נמצאת - מומחית צעירה.
הגורמים הקריטיים בעיניי כתשובה לשחיקה בעבודה בפסיכולוגיה הציבורית:

25.7.19
348
1
0
הצבע\י לתשובה