Naama Erlich's picture
Naama Erlich

תשובות

בתור בוגרת שנת ההשלמה בפסיכולוגיה חינוכית בירושליים זכיתי ללמוד עם ליאת באומינגר המעניינת והמקצועית. נפגשנו עמה פעם בשבוע לשעתיים אקדמיות, עשינו תצפית על אם ותינוק וניתחנו תצפית זו לפי דניאל שטרן. בנוסף,ביצענו טיפול מודרך קצר מועד וגם אותו ניתחנו לפי תאוריות טיפוליות שונות.
עם זאת,בוגרי שנת ההשלמה, מחוייבים ללמוד שוב קורס יסודות הטיפול כמתמחים. הקורס זהה ואף בעל דרישות נמוכות יותר ופחות תהליכי. זאת, באופן ברור, לאור מיעוט המפגשים והתדירות שלהם בקורס החוזר.
המחוייבות לחזור על הקורס מונעת ממני להשקיע את הזמן בללמוד קורס אחר או להשקיע את הזמן בעבודה.

8.8.19
57
0
0
הצבע\י לתשובה