Malak Elias's picture
Malak Elias

תשובות

אני קוראת את התגובות שנכתבו ומתעוררות בי רגשות מעורבים, מחד אני שמחה לגלות שהצרה שלי הינה צרת רבים ובכך יש נחמה אם כי מאידך גם תסכול רב על המציאות העגומה של תהליך ההתמחות, המרירות והצורך להקריב המון למען המקצוע. הקושי העיקרי הוא העדר תגמול כלכלי נאות שמקשה על ניהול אורח חיים נורמאלי המשלב בין עבודה, משפחה והדאגה למפלט רגשי – מיותר לציין בפורופ הזה כמה העבודה של הפסיכולוג מפעילה בקרבו הצפה רגשית ודורשת ממנו לפעול למען פורקן ועיבוד חוויותיו הרגשיות, הכוללת מנוחה ודאגה אישית למען הימנעות ממוצפות רגשית העלולה לפגוע בשירות הניתן למטופליו.

9.8.19
123
2
0
הצבע\י לתשובה