Anonymous's picture
Anonymous
פסיכולוגית קלינית

תשובות

אני פסיכולוגית קלינית מומחית כשלוש שנים, בהן אני עובדת בשירות הציבורי בשליש משרה. אני מצטרפת לגורמי השחיקה שתוארו כאשר בראשם השכר שאינו הולם את ההכשרה והניסיון ואינו משתנה בהתאם להתפתחות המקצועית (מומחיות, הסמכה להדרכה). מעבר לכך העבודה הנוספת שאינה מתוגמלת, היעדר הכשרה מספקת, מיעוט אפיקי התקדמות ותנאים פיזיים לא מספקים. אנסה להציע כמה פתרונות.

12.8.19
57
0
0
הצבע\י לתשובה