Israela Rosen-Zoref's picture
Israela Rosen-Zoref

תשובות

מנקודת מבטי הגורמים לשחיקה הם:
• שכר זעום ומביש במערכות הבריאות הציבוריות.
• עומס של מטופלים על כל מטפל
• השחיקה מתחילה עוד לפני שלב המומחיות כאשר עוברים דרך מסלול מפרך בשכר זעום ותחושה של ניצול.
• העדר חוק פסיכותרפיה!! כל אחד כיום יכול לעשות קורס של מספר חודשים בטיפול כזה או אחר ולקרוא לעצמו פסיכותרפיסט/יועץ/מטפל רגשי וכד'.
• אין הבנה לגבי מהות המקצוע, לא ניתנת מספיק חשיבות לחיוניות המקצוע בתחום הבריאות.

13.8.19
84
1
0
הצבע\י לתשובה