משתתף 111's picture
משתתף 111

תשובות

קשר טיפולי אישי, יכול להיות בטוח ומאפשר רק תוך כדי קיום חסיון רפואי ושמירה על מידע המועבר על ידי מטופלים. יש להקנות לדיאטנים הכשרה רחבה יותר באתיקה רפואית וחסיון מידע בפרט, ובמקביל לעסוק, באופן מתמיד ובהתאם לתמורות הטכנולוגיות בחידוד קוד אתי מקצועי והכשרת הדיאטנים בפיתוחים טכנולוגיים.

 

11.8.16
219
0
0
הצבע\י לתשובה