Avidan Cohen's picture
Avidan Cohen

תשובות

לדעתי, רשויות המקומיות יכולות להשפיע על הבריאות של התושבים שלהם ולשפר אותה בצורה משמעותית.
חלק מהרשויות במצב יותר טוב מאחרות אבל עדיין ברוב היישובים בארץ חסרים דברים בסיסיים.

הדבר הכי נחוץ בעיניי הוא תכנון שבילי אופניים כדי שאנשים יוכלו לנסוע לעבודה באופניים.
צעד כזה גם מעודד פעילות גופנית וגם מפחית זיהום האוויר ובצורה עקיפה משפר את הבריאות של התושבים.

בנוסף, הצעד הבא שהכי נדרש הוא מיחזור פסולת.
נדרש לאפשר את זה בצורה טכנית וכמובן להתאים את התשתיות וגם פעילות הסברתית כדי שאנשים יבינו למה זה חשוב.

5.9.19
139
2
0
הצבע\י לתשובה