Galit Uli's picture
Galit Uli

תשובות

מסלולי אופניים והליכה ירוקים, יפים ומושקעים, פעילויות ספורט משפחתיות מאורגנות
הגבלת אזורי אופניים חשמליים
פעילויות ספורט מאורגנות כמו ימי הליכה (לא תחרויות!!) לבתי הספר.

העלאת מודעות במוסדות החינוך לתזונה בריאה ומאוזנת.

6.9.19
72
0
0
הצבע\י לתשובה