Kislev Baram's picture
Kislev Baram

תשובות

יותר צל ברחוב זה נכון , שיפור תחבורה ציבורית מכל האזורים בעיר , יותר סביבה ירוקה , פארקים , פחות קניונים , אפשרות מחזור זבל , גינות קהילתיות , חינוך לבריאות הציבור לציבור הרחב בחינם , הנגשת מזון בריא פחות מכונות מתוקים וכו במרחבים ציבוריים , ניטרו מים ואוויר ובקרה עליהם ,

8.9.19
17
1
0
הצבע\י לתשובה