Kislev Baram's picture
Kislev Baram

תשובות

ארגוני הבריאות בעולם ממליצים על נוהג של אפס הפרדה בין האם לתינוק לאחר הלידה משלל סיבות- אך אחת הסיבות היא בעיקרה כלכלית - רואים החלמה טובה יותר, שיפור מדדים אצל האם ואצל התינוק , אחוזי ההצלחה בהנקה עולים כאשר התינוק שהה על האם בעור לעור בשעה הראשונה לאחר הלידה ויש לתינוק אינסטינקט לטפס אל השד ולינוק מיד עם הלידה. הפרדה ארוכה גוררת איתה הרבה התערבויות בתינוק ובאם וגורמת לפספוס שעת הזהב להנקה שלאחריה יתכנו יותר קשיים בהנקה לאחר שלפעמים התינוק כבר קיבל תמ"ל בתינוקייה וכו. יעוץ הנקה צריך להיות חלק מהתהליך בחדר הלידה, ומתאפשר במקומות רבים כבר תוך כדי תפירת היולדת או לידת השלייה.

9.1.20
20
0
1
הצבע\י לתשובה

יותר צל ברחוב זה נכון , שיפור תחבורה ציבורית מכל האזורים בעיר , יותר סביבה ירוקה , פארקים , פחות קניונים , אפשרות מחזור זבל , גינות קהילתיות , חינוך לבריאות הציבור לציבור הרחב בחינם , הנגשת מזון בריא פחות מכונות מתוקים וכו במרחבים ציבוריים , ניטרו מים ואוויר ובקרה עליהם ,

8.9.19
82
1
1
הצבע\י לתשובה