Liat Kfir-elazari's picture
Liat Kfir-elazari

תשובות

על מנת שנזכה למרחב מחיה נקי ובריא יותר אשמח כי הגורמים הממונים יאכפו את כל נושא צואת כלבים ברחובות, טיפול בחתולים המהווים מטרד , התייחסות לקריאות תושבים לחיות בר חולות. בנוסף אכיפה של חוקי בניה, השלכת פסולת, רכבים מזהמים וכ'ו... תאפשר מגורים במקום נעים נקי ובריא יותר.

8.9.19
48
0
0
הצבע\י לתשובה