מיקול's picture
מיקול

תשובות

תכנון עירוני המעודד הליכתיות בשכונות
מסלולי רכיבת אופניים (לא חשמליים!!)
קידום תחבורה ציבורית אפקטיבית ונגישה לכל!!

פעולות שאפשר לקדם לצורך הליכתיות בקלות:
הצבת צליות/עצים, תחנות מנוחה בשדרות, ברזיות
קדימות להולכי רגל במעברי חצייה
עידוד יוזמות הליכה ברגל ל- ומ-בית ספר
קידום קמפיינים הסברה בקרב קופות חולים ותקצוב יוזמות מקומיות

9.9.19
73
1
0
הצבע\י לתשובה