Or Niego's picture
Or Niego

תשובות

הקמת לקידום גינות מאכל קהילתיות ציבוריות בתוך העיר. ריאות ירוקות כאלה בריאות לסביבה ולנו, מעודדת פעילות גופנית, תזונה טריה ובריאה, חיבור קהילתי, נקיון האוויר ושיקום אדמה

9.9.19
54
0
3
הצבע\י לתשובה