יעקב פויכטונגר's picture
יעקב פויכטונגר

תשובות

השימוש בתנורי עצים מזהם את הסביבה הביתית לא רק של המשתמש אל של שכניו וביחד עם לחות גדולה שקיימת בחורף האוויר הופך לחוצה חנקתית וגופרתית שמזיקה פי כמה מהגזים ללא חומצה.

9.9.19
57
1
3
הצבע\י לתשובה