Niv David's picture
Niv David

תשובות

כמובן שעבור אוכלוסיות שבאמת זקוקות לכך, אבל גם לבני אדם שאינם מוגבלים בתנועה, כמה שיותר נתיבי ההליכה, או ריצה יהיו יותר נוחים ככה ינצלו אותם יותר. ערים כיום מתוכננות בעיקר בשביל תנועת כלי רכב ולא בשביל הולכי רגל. לשפר את נתיבי התחבצ והזמינות שלהם, ואת דרכי ההליכה, כך שייווצר תמריץ להגיע אל תחנות האוטובוס ברגל, והתניידות ברכב פרטי תהיה פחות מתגמלת. כמובן שנתיבי ההליכה יהיו משולבים עם קו רציף של עצים לצל.

9.9.19
52
0
0
הצבע\י לתשובה