Chantal Fuchs's picture
Chantal Fuchs

תשובות

חדרי כושר עם מחירים עממים
עיוץ דיטנטי מסובסד
צל- נקודות מיים ברחבי העיר
קבוצות הליכה
להוציא כל הג'אנק פוד מביתי הספר, סופרמרקט וכו'
בריכות מסובסדות לכולם

10.9.19
84
0
2
הצבע\י לתשובה