Ilana shemla-laloum's picture
Ilana shemla-laloum

תשובות

הרשות צריכה לאפשר לתושבים במסגרות עירוניות, בחירה קלה בבריאות.
אם זה במזנונים בבתי הספר, אם זה בצהרונים בתזונה וגם במרחב הציבורי לאפשר פעילות גופנית ללא עלות עידוד הליכה במסלולים מוצלים, מסלולי רכיבה ועוד

10.9.19
116
1
0
הצבע\י לתשובה