תמר's picture
תמר

תשובות

הפסקת השימוש בכלים חד פעמיים בגנים ובצהרונים - מעבר לכלים רב פעמיים.
הפסקת הובלת האוכל החם במיכלי פלסטיק - מעבר למיכלי נירוסטה.
הוספת הצצלות בגני שעשועים ובאיזורים ציבוריים - מניעת נזקי קרינת השמש וסרטן עור.

11.9.19
6
0
1
הצבע\י לתשובה

מעבר של האוכל בגני הילדים והצהרונים מכלים חד פעמיים לכלים רב פעמיים.
הובלה של האוכל החם במיכלי נירוסטה ולא פלסטיק.
הוספת הצללות בגני שעשועים ובמרחב הציבורי - מניעת נזקי שמש וסרטן עור.

11.9.19
5
0
0
הצבע\י לתשובה