Shirshir's picture
Shirshir
רכזת הקיימות

תשובות

לייצר גם מעברים ציבוריים בין רחובות וגם בין בניינים.
ולתכנן מינימום חצייה של כבישים,יאפשר יותר הלכתיות, יותר תנועה בשכונה, יותר עצמאות לילדים, יותר מעורבות קהילתית במרחב.

11.9.19
59
0
0
הצבע\י לתשובה