Keren-ora Hadad's picture
Keren-ora Hadad

תשובות

שלחיות בריא יהיה יותר זול מלחיות לא בריא
שהמוצרים ו/או התנאים לחיות בריא יהיו שווים לכלל האוכלוסיה ולא רק לבעלי יכולת.

19.9.19
208
0
0
הצבע\י לתשובה