Mor Achimeir's picture
Mor Achimeir

תשובות

לתכנן טיילות בהם יש גם מגרשים לספורט אבל בעיקר הרבה מתקני טיפוס לילדים והורים. אין צורך בשטח גדול, עדיף שיהיו בכל כמה עשרות מטרים עוד כמה מתקנים וזה מעודד את הילדים וההורים לטייל בין הגנים ולטפס בכל מתקן. לא עוד רק מגלשות וסולמות, אלא מתקני טיפוס מענינים וגבוהים שיגרו ילדים בכל הגילאים (וגם את ההורים שלהם להצטרף)

דוגמא לזה ניתן לראות בגן יפה ירקוני ברעננה.

22.9.19
178
0
0
הצבע\י לתשובה

התנסות במתן שירותי רפואה מרחוק

אנשי ונשות מערכת הבריאות - אנחנו במשרד הבריאות מעוניינים ללמוד מההתנסות שלכם במתן שירות רפואה מרחוק מאז החל משבר הקורונה.
אסתי שלי's picture
נוצר ע"י
מנהלת אגף בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות
תאריך : 01.09.2020 - 31.10.2020
53