Mor Achimeir's picture
Mor Achimeir

תשובות

לתכנן טיילות בהם יש גם מגרשים לספורט אבל בעיקר הרבה מתקני טיפוס לילדים והורים. אין צורך בשטח גדול, עדיף שיהיו בכל כמה עשרות מטרים עוד כמה מתקנים וזה מעודד את הילדים וההורים לטייל בין הגנים ולטפס בכל מתקן. לא עוד רק מגלשות וסולמות, אלא מתקני טיפוס מענינים וגבוהים שיגרו ילדים בכל הגילאים (וגם את ההורים שלהם להצטרף)

דוגמא לזה ניתן לראות בגן יפה ירקוני ברעננה.

22.9.19
159
0
0
הצבע\י לתשובה