Rami Segal's picture
Rami Segal

תשובות

להחזיר את הילדים לרחוב. לתת להם לנסוע חופשי באופניים, לשחק כדורגל ולקפוץ בחבל באמצע הרחוב. שעה אחת ביום שישי לפני כניסת השבת.

7.10.19
627
0
0
הצבע\י לתשובה