ליזה אידלמן's picture
ליזה אידלמן
מרכזת בכירה צמצום פערים - בריאות ועוני

תשובות

חבר זה לא העלה עדיין תשובות

נילי חיון דיקמן's picture
נוצר ע"י
נציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
תאריך : 05.04.2021 - 22.04.2021
15