Sofiya Shirman's picture
Sofiya Shirman

תשובות

חופשת לידה ארוכה יותר תעזור לבסס את ההנקה.
תקן של יועצת הנקה בטיפת חלב אזורית וביקורי בית גם יתרמו המון.
מקומות עבודה המאפשרים לשאוב ולהקפיא את החלב השאוב.
הדרכה על תזונה נכונה למניקות.
תודה

7.1.20
90
2
0
הצבע\י לתשובה