Naama Piekash's picture
Naama Piekash

תשובות

משך חופשת לידה ארוך יותר יסייע בהמשך הנקה מעבר שכן השאיבה במקומות עבודה אינה נוחה וגם היא מוגבלת בזמן

7.1.20
329
0
14
הצבע\י לתשובה