Anath Guttel Pavor's picture
Anath Guttel Pavor

תשובות

יותר יועצות הנקה בקהילה ובהכנה ללידה ובבית החולים.
הארכת חופשת הלידה בתשלום לשנה כך שהאם תוכל להמשיך בהנקה לאורך זמן ללא דאגה לעתיד כלכלי. בית חם לאמהות אחרי לידה למניעה של דכאון

7.1.20
50
0
0
הצבע\י לתשובה