Chedva Wechsler Shoham's picture
Chedva Wechsler Shoham

תשובות

זה מתחיל בהכנה מוקדמת לפני הלידה- הדרכת הנקה לכל ההריוניות כחלק מהכנה ללידה (כמו שעושים קורס הכנה ללידה).
אח"כ במחלקת יולדות- כל האחיות (!) במחלקת ילודים הן מדיכות הנקה ולא 1 במשמרת. חדר ההנקה נוח לישיבה, תנאים מתאימים. בכל חדר הנקה שתהיה מישהי שעוזרת (וגם מפקחת שאמא לא נרדמת) או לחילופין אחיות שעוברות במחלקת יולדות ותומכות בהנקה.
במקום זאת, כיום אם אמא לא מצליחה להניק מיד מציעים לשאוב ומכאן הדרך קצרה..במיוחד אם קשה, את חסרת ביטחון, כואב, לא מצליח..
בקהילה- יותר תומכות הנקה ויועצות הנקה זמינות. במחיר מסובסד שניתן לכל אחת לשלם (נניח כמו תשלום לרופא יועץ).

7.1.20
47
0
1
הצבע\י לתשובה