Me's picture
Me

תשובות

ביומיים שלושה הראשונים עדיין אין ליולדת מספיק חלב וקיים לחץ מאוד גדול בבתי חולים לתת תמל והלחצה שהתינוק רעב. בפועל התינוק אינו זקוק לזה ויכול להמתין עד שמגיע החלב. אחרי יומיים של בקבוק גם האמא וגם התינוק מוותרים. הכי קל בעולם, שיהיה שקט בתינוקיה. גם בטיפות חלב מבקשים להוסיף תמל מחשש שהתינוק לא עולה במשקל וגם מלחיצים. היום בשביל להצליח להניק צריך להלחם מאוד חזק מול המערכת הציבורית.

7.1.20
50
0
0
הצבע\י לתשובה