shiriM's picture
shiriM

תשובות

האחיות במחלקת יולדות נותנות הרבה עצות לא טובות, צריך להכשיר אותן בצורה אחרת.
למשל אם נותנים תמל לתינוק בתינוקיה, צריך לתת כמות קטנה ובנוסף האם צריכה לשאוב במקביל כדי להגביר חלב.
צריכה להיות הדרכה בקופת חולים של הכנה להנקה, שיהיה ברור שהיא לא רק ליולדת אלא גם לבן-זוג, או קרוב משפחה תומך אחר - כי זה מאמץ משפחתי. צריך להיות מוסבר לבני המשפחה במה צריך לסייע לאם מניקה (למשל במטלות הבית) כדי שהיא תצליח להתמיד.
צריך לסבסד יועצת הנקה ליולדות.

7.1.20
66
0
1
הצבע\י לתשובה