Nirit Yaacobovich Fruchter's picture
Nirit Yaacobovich Fruchter

תשובות

מה שכבר נכתב... חל'ד תקן יועצות, מודעות מעסיקים..
מוסיפה:
1. העלאת מודעות וידע מעודכן אצל בעלי מקצוע מתחום הרפואה. רופאים ואחיות. כולל העובדה שיש תחומים שאין להם נגישות או יכולת לסייע בשל מגבלת זמן או מקום והעברת השרביט למי שמומחית בתחום (יועצות הנקה, מדריכות, לה לצה).
2. התחלת מעקב ולימוד נשים כחלק אינטגרלי בכל הריון. ללא המתנה לאחרי הלידה. ללא השתתפות כספית כחלק משרותי הקופת חולים.
3. המשך מתן שרות לאמהות.. דרך הלידה, שחרור מבית החולים והחשוב מכל בהגעה הביתה בבית היולדת כחלק מתמיכה לאחר הלידה באופן שוטף.

7.1.20
103
0
0
הצבע\י לתשובה