Michal Shechter's picture
Michal Shechter

תשובות

הדרכה של רופאים על הנקה או לחילופין - הנחיה שלא יתנו הנחיות להפסיק/לא להספיק הנקה אלא ישלחו להתיעצות עם יוצעת הנקה מוסמכת. כמל גם אחיות בקופח ואפילו בטיפת חלב.

הסבר - הרבה פעמים תינוקות לא עולים במשקל ׳עפ הספר׳ ואז הצוות המקצועי הרפואי אומר לאמא להפסיק להניק! ולעבור לתמלים. אמא שגם ככה לחוצה שהתינוק שלה לא עולה במשקל ושקיבלה כרגע המלצה מאיש מקצוע רפואי בר סמכות - תפסיק להניק! בשעה שיתכן והבעיה ניתנת לפתרון תוך כדי המשך הזנה בהנקה

שמעתי על המון מקרים כאלה, וחבל!!!

7.1.20
59
0
1
הצבע\י לתשובה