Ola Ostrovsky Zak's picture
Ola Ostrovsky Zak

תשובות

כידוע השעה הראשונה והימים הראשונים לאחר הלידה, הם קריטיים להנקה בהמשך. הזמינות של התמ״ל בבתי חולים וחלוקתו ללא התוויה רפואית פוגעת בייצור החלב, פינוי הקולוסטרום ומעבר לשלב של לקטוגנזיס 2.
אין סיבה שהאחיות בתינוקייה יחלקו תמ״ל בשפע לכל דורש אם אין התלויה רפואית לכך. מרשם רופא והוראת רופא כתובה לאחות, למתן תמ״ל יצמצמו את מתן התמ״ל ובכך יעודדו את האחיות בתינוקייה וביולדות לתמוך בהנקה ואף להגדיל צוות של יועצות הנקה.

7.1.20
81
0
0
הצבע\י לתשובה