Shir c's picture
Shir c

תשובות

לספק יועצות הנקה שמגיעות הבייתה לאחר הלידה ולא רק בביח.
לעשות קורס הכנה להנקה לפני הלידה.
חדרי הנקה במקומות ציבוריים ובמקומות העבודה.

7.1.20
48
0
0
הצבע\י לתשובה