MHD's picture
MHD
אמא

תשובות

במהלך שנותי כמניקה, וכתומכת באמהות מניקות, נתקלתי אינספור פעמים ברופאים שהמליצו לנשים להפסיק להניק. מספר דוגמאות: כאשר נרשמה לאמא מניקה תרופה אשר אסורה בהנקה, הומלץ לה להפסיק להניק במקום שיציעו לה תרופה חלופית מותרת בהנקה (שהיתה קיימת), רופא שאמר לאמא שהיא גורמת נזק נפשי לתינוק אם היא מניקה מעל גיל חצי שנה, רופאים שלא מכירים את עקומות הגדילה של יונקים.
בנוסף, המלצות של רופאים לעשות מרווחים של לפחות 3 שעות בין הנקות, המלצות להפסיק הנקות לילה בגיל צעיר, אמירות כגון "לחלב אם אין ערך תזונתי אחרי גיל חצי שנה" ועוד.
כל אלה בניגוד מוחלט למסמך המלצות התזונה של משרד הבריאות.

7.1.20
54
0
1
הצבע\י לתשובה