Mor Machluf-Yagil's picture
Mor Machluf-Yagil

תשובות

אני ניסיתי להניק במשך כחודש ולאחר דימומים כאבים קשים ונסיונות ייעוץ עם יועצות הנקה החלטתי שזה לא הולך. במקביל שאבתי ולאחר שהוחלט לוותר על הנקה הפכתי להיות שואבת בלעדית.
שאבתי במשך שנה ועשרה חודשים והבת שלי לא שתתה תמל בכלל (חלב אם ובהמשך חלב אם בשיתוף מוצקים).
חושבת שאם יעלו את האפשרות של שאיבה בלעדית זה יכול לעזור לאמהות רבות שמציעות מסיבה כלשהי מהנקה מסיבותיהן,אילו רק הן ידעו שיש אפשרות חוץ מהנקה שמאפשרת שלא רק הן יאכילו ירדימו וכו. אולי השתתפות במשאבות חזקות יותר לשואבות וחשמליות כמובן יעזרו.

7.1.20
50
0
0
הצבע\י לתשובה