Hila Haor's picture
Hila Haor

תשובות

בלתי אפשרי להמשיך להניק כשחוזרים למשרה מלאה. כמות החלב פוחתת משמעותית
15 שבועות לא מספיקים לביסוס הנקה והכרת התינוק, הכרחי להאריך את החופשה בתשלום למינימום חצי שנה כדי להגדיל את אחוז המניקות

7.1.20
54
0
0
הצבע\י לתשובה