Hadar Masuda Kotlovski's picture
Hadar Masuda Kotlovski

תשובות

שאיבה בלעדית היא אפשרית. הרבה רופאים, אחיות טיפת חלב ואפילו יועצות הנקה לא יודעים או לא מקבלים את הבחירה של אמהות לשאוב בלעדית. טוענים שזה בלתי אפשרי לאורך זמן ומנסים לשכנע להניק או לתת תמ"ל. חשוב להדגיש לצוות הרפואי שיש את האופציה הזו ולנשים במצבים מסויימים זו הבחירה הכי נכונה. בתור אמא לתאומים פגים שאיבה בלעדית היתה הדרך שלי במשך שנה. והיו פעמים רבות שאנשי מקצוע ללא ידע נכון ניסו לשכנע אותי להניק במקום לשאוב. כשהקשבתי להם בהתחלה התוצאה היתה פגיעה במשק החלב, דבר שהיה לי קשה אך לא בלתי אפשרי לשקם.

7.1.20
74
0
0
הצבע\י לתשובה