Rivi Kesten Buk's picture
Rivi Kesten Buk

תשובות

הארכת חופשת לידה!
סיבסוד רכישת משאבות חלב, סיבסוד יועצות הנקה פרטיות (לא רק כאלו שעובדות בהסדר עם קופות החולים) כולל ביקורי בית, והעלאת הרמה המקצועית של היועצות בבתי החולים כולל הסמכתן לibclc.
סיבסוד מוגדל של אחות לילה פרטית אחרי קיסרי לטובת יולדות בקיסרי שמתקשות בהנקה אחרי ניתוח (קיים סיבסוד כלשהו בביטוח של קופות החולים, אך הוא לא מכסה עלות ריאלית של אחות ללילה שלם).
דגש נוסף עבור צוות רפואי לסקין טו סקין והנקה מיד אחרי לידה *כולל אחרי לידה קיסרית, עוד בחדר ניתוח* - זה אפשרי וקיים במס׳ בתי חולים, יש לעודד זאת יותר.

7.1.20
74
0
0
הצבע\י לתשובה