Shirly Shnieder's picture
Shirly Shnieder

תשובות

ראשית, לתמוך בהנקה לפני הלידה.
מפגש הכנה להנקה בדיוק כפי שיש סדנאות הכנה ללידה.
לאחר לידה לאפשר הנקה בחדר לידה ועזרה ע״י יועצות שזמינות בחדרי לידה ובמחלקה (כיום הן בקושי יכולות להקדיש רבע שעה ליולדת פעם ביום).
לעודד אפס הפרדה וביות מלא עם ציוד שמתאים למניקה גם בחדרים.
להכשיר אנשי רפואה ואחיות טיפת חלב לתמיכה בחלב אם.
גם אם לא מצליחים להניק אפשר להעניק חלב אם ע״י שאיבה בלעדית ובתור מי ששאבה במשך שנתיים לבתי הגדולה ללא הנקה כלל נתקלתי בהרבה משפטים שנובעים מחוסר ידע כמו ״ייגמר לך החלב בשאיבה״, ״תתני תמל וזהו״, ״החלב לא מזין אחרי גיל שנה״.

7.1.20
64
0
0
הצבע\י לתשובה