Kinneret Friedman Rubin Oberndorfer's picture
Kinneret Friedman Rubin Oberndorfer

תשובות

הדרכת הנקה בשלב ההריון.
יועצות הנקה זמינות בטיפת חלב ובקופת חולים, וכמובן כבר אחרי הלידה.
הסבר על חשיבות ההנקה וחלב האם בקרב רופאות/י נשים, ילדות/ים, ומשפחה.
השקת תג נחשק של מקום עבודה מעודד הנקה ושאיבה - קיום חדר שאיבה, מקרר מיוחד לחלב אם או מקום ייעודי במקרר הקיים. חיוב של מקומות עבודה ממשלתיים וציבוריים לאפשר לנשים לשאוב/להניק בזמן העבודה.
סרטוני הדרכה זמינים ביוטיוב מטעם ערוץ של משרד הבריאות.
פעילויות ברשתות החברתיות שמסבירות על חשיבות ההנקה ויוצרות סביבה תומכת למיניקות ולשואבות.

7.1.20
53
0
1
הצבע\י לתשובה

הדרכת הנקה בשלב ההריון
הסבר על חשיבות ההנקה וחלב האם בקרב רופאות/י נשים, ילדות/ים, ומשפחה.
תג של מקום עבודה מעודד הנקה ושאיבה - קיום חדר שאיבה, מקרר מיוחד לחלב אם או מקום ייעודי במקרר הקיים.

7.1.20
56
0
1
הצבע\י לתשובה