Efrat Feldman's picture
Efrat Feldman

תשובות

החלום שלי הוא שבכל קופת חולים תהיה קבוצת תמיכה למניקות שנפגשת פעם בשבוע. יכולות להעביר את הקבוצה מדריכות או יועצות הנקה מקומיות מהאיזור.
בנוסף, על כל בעיה שיכולה להיות קשורה להנקה, לפני שהרופא יגיד להוסיף תמ"ל אני חולמת שהוא ימליץ לאמא להיפגש עם יועצת הנקה.
והכי טוב, אם בכל קופת חולים תהיה יועצת הנקה שתעבוד בשיתוף פעולה עם הצוות הרפואי של אותה אמא ואותו תינוק.
היועצות האלה לא חייבות להיות אחיות, יכולות להיות יועצות מוסמכות ibclc מקומיות או מדריכות הנקה עם המלצות.

7.1.20
52
0
1
הצבע\י לתשובה