YEELA NACHT's picture
YEELA NACHT

תשובות

השבוע הראשון מהווה גורם קריטי להנקה, כי הכל חדש ולא פשוט.אם תגיע יועצת הנקה בשבוע הראשון ותיתן שיחת הסברה ועידוד למשפחה זה בודאי יתרום לתחושת האם המניקה ויעודד אותה ואת המשפחה בתהליך המורכב.
כמו כן, אם יהיה מוקד טלפוני זמין של יועצת הנקה בטיפת חלב ויותר שעות שאפשר להגיע אליה בפועל אימהות עם לבטים יוכלו להגיע ולמצוא דרכים המתאימות להם להניק

7.1.20
51
0
0
הצבע\י לתשובה