Liat Yona's picture
Liat Yona

תשובות

לרוב פגים אינם יונקים, אם זאת ישנה חשיבות רבה להזנת פגים בחלב אם מבחינה רפואתית מנעתית של סיבוכי פגות. במצבים רבים גם לאחר השחרור מהפגייה לפג יש העדפת בקבוק והאם מוצאת את עצמה בקטגוריה של שואבת בלעדית.
הנגשת הנושא של שאיבה בלעדית הוא חשוב מאוד, סיבסוד משאבות חלב המיועדות לשאיבה בלעדית יכול לסייע (לא כל משאבת חלב מיועדת לשאיבה בלעדית למרחקים), הנגשת המידע ליועצות הנקה, אחיות טיפת חלב . גם לאחר החזרה לעבודה יש חשיבות במתן מקום מסודר וסטרילי לשאיבה (כבר שמעתי ששלחו נשים לשאוב בשירותים...) מתן זמן לשאיבה ועוד.

7.1.20
45
0
0
הצבע\י לתשובה