Sharon Magen Barak's picture
Sharon Magen Barak

תשובות

1. יועצות הנקה 24/7 במחלקת יולדות ולא רק מספר שעות ביום. שכל יולדת שמעוניינת תקבל מענה זמין ומהיר ככל האפשר לקשיים שעולים בהתחלה.
2. יועצות הנקה שמגיעות הביתה בסבסוד.
3. הדרכה של האחיות במחלקת יולדות לגבי הנקה בחדר לידה או מיד אחרי/עזרה בהנקה כאשר האם מגיעה לתינוקיה ולא מיד לתת בקבוק אם עולה קושי.
4. אחרון וכנראה הכי חשוב - הארכת חופשת הלידה! איך אפשר להמשיך להניק לטווח ארוך כאשר מצופה מהאם לחזור לעבודה לאחר 15 שבועות?

7.1.20
59
0
0
הצבע\י לתשובה