Adiburrack's picture
Adiburrack

תשובות

אני ניסיתי להניק במשך יותר מחודש אבל הקטנה שלי התרגלה לבקבוק ופשוט סירבה. תוך כדי ניסיונות ההנקה התחלתי בשגרת שאיבות אינטנסיבית וכשראיתי שההנקה לא מצליחה החלטתי לתת לה את החלב שלי בדרך הזו. מבחינתי השאיבות היו רק כדי להצליח להניק ולא ידעתי שזו אפשרות לשאוב במשך תקופה ארוכה. כיום אני שואבת כבר 8 חודשים בכיף :)
חשוב מאוד:
להעלות מודעות לשאיבה בלעדית בקרב יולדות ובקרב אחיות טיפת חלב.

להגדיל סיוע עם עלות המשאבות וחלקיהן כיוון שרב המשאבות ביד שרה לא מתאימות לשאיבה בלעדית.

7.1.20
66
0
0
הצבע\י לתשובה