Natalie Algrissi's picture
Natalie Algrissi

תשובות

היה עוזר מאוד אם לא היה הלחץ לחזור לעבודה אחרי 3 חודשים. המחשבה על מה לעשות לשאוב ומתי מלחיצה.
לא כל מקומות העבודה מעודדים ומבינים את הצורך לשאוב על מנת להניק או מסתכלים על השעת הנקה שמקבלים בצורה לא יפה.
הארכת חופשת הלידה הייתה תורמת להניק בשקט בלי לחץ לפחות כמה חודשים ולא לותר אחרי חודש או מס שבועות.
בנוסף הסביבה והחברה לא סבלנית וידידותית לנשים מניקות. יש במקומות ציבוריים כמו בקניונים תאי הנקה בדרך כלל מאוד מלוכלכים.
היה עוזר אם היו מעניקים קורס הנקה ישר אחרי הלידה או עוד בתקופת ההריון
היועצת שמקבלים מקופת חולים לא זמינה ועל הפנים.

7.1.20
69
0
0
הצבע\י לתשובה