Ella Revach's picture
Ella Revach

תשובות

יוזמה מבורכת, שכולי תקווה שתישא פרי.
הארכת החל״ד בתשלום תקל ותעזור מאד, כי ברגע שחוזרים לעבוד מאד קשה להמשיך להניק או לשלב.
קבלת זכות לייעוץ הנקה עד הבית, כמו שבמקרה של פג זכאים לביקור ראשון של אחות טיפת חלב בבית.
בפגייה שאנחנו היינו מאד עודדו וייעצו ולדעתי זה חלק חשוב בהכוונה כיצד להניק.
כך גם רופאי הילדים במרפאה שלנו שעקבו אחר צהבת ועודדו להניק כמה שניתן.

7.1.20
75
0
0
הצבע\י לתשובה