Inbar Itzhaki's picture
Inbar Itzhaki

תשובות

היי . חשוב מאוד לפתח שייח מעודד אצל כל הגורמים המקצועיים. רופא ילדים, יועצות הנקה, אחיות טיפת חלב ועוד. לשאיבות חלב. יש נשים רבות אשר בוחרות להיות שואבות בלעדיות.כמוני.ולא פעם נתקלתי בתגובות מצד צוות מקצועי שמזלזל ואינו מבין בנושא .
החלב יגמר בשאיבה ולכן חבל להתמיד
החלב שלך לא מזין בשאיבה
ועוד הרבה משפטים לא נכונים
חייבים לתת לצוות המקצועי עוד ידע על שאיבות ולעודד נשים הבוחרות להניק לילד שלהם חלב בשאיבה .להמשיך ולהתמיד
תודה

7.1.20
82
0
0
הצבע\י לתשובה

היי . חשוב מאוד לפתח שייח מעודד אצל כל הגורמים המקצועיים. רופא ילדים, יועצות הנקה, אחיות טיפת חלב ועוד. לשאיבות חלב. יש נשים רבות אשר בוחרות להיות שואבות בלעדיות.כמוני.ולא פעם נתקלתי בתגובות מצד צוות מקצועי שמזלזל ואינו מבין בנושא .
החלב יגמר בשאיבה ולכן חבל להתמיד
החלב שלך לא מזין בשאיבה
ועוד הרבה משפטים לא נכונים
חייבים לתת לצוות המקצועי עוד ידע על שאיבות ולעודד נשים הבוחרות להניק לילד שלהם חלב בשאיבה .להמשיך ולהתמיד
תודה

7.1.20
93
0
0
הצבע\י לתשובה