Yael Azulay's picture
Yael Azulay

תשובות

לרענן לאחיות טיפות חלב את חשיבות ההנקה שלא ייטעו ויביעו עמדה שיתנו תמ"ל במקום לעודד הנקה ! לחדד את העיניין זה חשוב ביותר מניסיון נתקלתי לא פעם בבורות ודעות אישיות לא נעימות לגבי ההנקה (כמו אין בזה שום תועלת זה רק מים וכדומה) ובאחוזונים עדכניים שנתמכים על תינוקות יונקים ולא אך ורק בתמ"ל . לאפשר חופשת לידה ארוכה יותר או ובמקביל יותר זכויות לאם המניקה בעבודתה. להעלות מודעות יותר גם ללמידה בבית ספר מגיל צעיר שדבר כזה טבעי חשוב ללמד .

7.1.20
88
0
0
הצבע\י לתשובה