Tslil Shemesh's picture
Tslil Shemesh

תשובות

1. אני ילדתי לידה ראשונה בביה"ח "העמק" בעפולה ביום שישי בצהריים. כיוון שאין יועצות הנקה במהלך הסופ"ש, לא הייתה מי שתייעץ לי עד יום ראשון בבוקר, כשכבר השתחררנו הביתה. חשוב להוסיף תקנים ליועצות הנקה בבתי החולים, גם במהלך סוף השבוע.
2. מאוד רציתי להניק אבל לא ידעתי אם אני עושה את זה נכון והאם התינוק באמת מקבל משהו ולכן הזמנתי הביתה יועצת הנקה פרטית שהגיעה אלי יום לאחר השחרור מבית החולים. עזרה נוספת מטעם משרד הבריאות יכולה להיות השתתפות במימון יועצת הנקה דרך קופות החולים. כיום קופת החולים מאפשרת יועצת טלפונית, שזה כמובן פחות רלוונטי לעזרה שצריכה להעשות במגע ובצורת ההחזקה.

8.1.20
94
0
0
הצבע\י לתשובה